Kollektorok maximális napenergia hozama tájolással

A közhiedelemmel ellentétben nem a déli irányba tájolt kollektoroknak van a legnagyobb hozama, mert a Nap nem délben süt a legerősebben. Csillagászatilag nem az óránk szerint délidőben áll a legmagasabban az égbolton. Belátható, hogy nem lehetséges, hogy az összes város fölött egyszerre legyen dél, amikor harangoznak Délben. Az óraidő és csillagászati idő között rendszerint, egy ország határán belül, nincs olyan nagy eltérés a Nap égbolti helyzetében, amely számottevően módosítaná a felfogható napenergia intenzitását. Azonban a Földet körülölelő légkörnek jelentős energia szűrő hatása van. A földfelszínre érkező napenergia intenzitása kizárólag a légkör állapotától függ, mindenek előtt a légkörben lebegő vízpára mennyiségtől, amely elnyeli és visszatükrözi a Nap sugarait. Az égtáj iránya szerint, egy függőleges síkra érkező napenergia intenzitás sokévi átlagának direkt, szórt és teljes sugárzás bonyolult eloszlását az alábbi ábra is jól igazolja.

screen

TÁJOLÁS SZERINT A FÜGGŐLEGES SÍKRA ÉRKEZŐ NAPENERGIA ELOSZLÁS KÉPE SOPRONI KLÍMARÉGIÓBAN MÉRT ADATOK ALAPJÁN

A kollektorok legnagyobb hozamának égtáj és égbolt iránya a helyi időjárástól függ. Az optimális tájolást, amely a kollektor legmagasabb energiahozamát ígéri, csak sokévi meteorológiai mérés átlaga alapján lehet meghatározni. Ezt a szolgáltatást kínálja a SunArch program, amely klímarégiónként mért sugárzási adatok sokévi átlaga alapján megadja a tájolás irányát és a szükséges dőlésszög értékét a lehető legnagyobb hozam eléréséhez. A kollektor beállításának műveleténél célként választható akár az adott égtájirányhoz tartozó legkedvezőbb dőlésszög, vagy a rögzített dőlésszöghöz tartozó legkedvezőbb égtáj irányának meghatározása. Mindehhez szabadon beállítható a működés naptári időtartama is. Teljesen szabad horizont esetében kikereshető a tájolás és dőlésszög együttes értéke is a maximális napenergia hozam eléréséhez.

További rövid ismertetők:


Utolsó módosítás: 2020. szeptember 22.