Épületek túlmelegedés elleni védelme

Az épületek az üvegezésen áthatoló napfénytől meleg időszakban túlmelegednek, s ekkor árnyékolással meg kell védeni a napsugárzás hatásától. A temperált klímán az egyetemlegesen elfogadott jó hőérzet, a hőkényelem határa a 22°C léghőmérséklet. Ez a hőmérsékleti érték az árnyékolási küszöb, amikortól a belső terek túlmelegedésének elkerülésére már meg kell akadályozni, hogy az üvegezett felületeken át további energia behatolhasson. A hőmérsékleti árnyékolási küszöb érték klímarégiónként más-más időpontban fordul elő és előfordulási valószínűsége is lehet egy vagy több napig tartó. Meteorológiai hőmérséklet mérések felhasználásával meghatározható a helyi árnyékolási küszöb előfordulási időpontja és gyakorisága. Ezek az adatok vizuálisan megjeleníthetők a nappálya diagramokon.

screen

A SunArch program, meteorológiai mérésekre támaszkodva, négy klímarégió számára tartalmazza a 22°C árnyékolási küszöb 3, 10 és 20 %-os, azaz egy, három és hatnapos előfordulási gyakoriságokat. Ezek időtartamát és várható előfordulásuk időpontját felrajzolva a nappálya diagramra a meteorológiai tények ismeretében tanulmányozni lehet, hogy milyen fokú a vizsgált helyiség túlmelegedési veszélye. A fenti ábrán a szoba ablakában megjelenő nappályákról leolvasható, hogy mikor éri az üvegezést napfény, s ugyanakkor leolvasható, hogy statisztikailag milyen 3, 10, vagy 20 %-os valószínűséggel várható a 22°C léghőmérséklet, az árnyékolási küszöb együttes előfordulása.

screen

A SunArch programmal elő lehet állítani a vizsgálatnak megfelelő földrajzi helyre vonatkozó nappálya diagramot. A diagram megjeleníthető vetületben, mint ez a fölső ábrán látható, de megjeleníthető térbeli ábrázolással is. A térbeli ábrázolás esetében a horizont és a föléje boruló égbolt a nappálya, óra és földrajzi hosszúság vonalakkal a jobb láthatósság érdekében bármely irányba elforgatható és dönthető.

További rövid ismertetők:


Utolsó módosítás: 2020. szeptember 22.