BAUSOFT
Pécsvárad Kft.
screen screen screen

SunArch Nappálya szerkesztő program

A program szerzői: Dr Kuba Gellért okleveles építészmérnök és a Bausoft Pécsvárad Kft.

A program a Nap látszólagos égi pályáit jeleníti meg a Föld bármely pontján térben, vetületben és fényképpel egyesíthetően, tervezési műveletek elvégzésé céljára, benapozás, árnyékolás meghatározásához, épületek túlmelegedés elleni védelmére és napkollektorok optimális tájolása céljára.

screen

A benapozás meghatározása élettani és energetikai szempontból fontos döntések egyedüli eszköze. A természetes fény az élő szervezet egészségi állapotát biológiailag szabályozza. A vitális hormonok termelésének mennyiségét szervezetünk a napfény változása szerint növeli, vagy csökkenti.

screen

A kedvező benapozás megteremtése építészeti zárt terekben nélkülözhetetlen, mert a civilizált országok lakossága napi életének 80-90 százalékát napfénytől elzárt terekben tölti. A napi napfénydózishoz szokott szervezetünk drasztikus változást szenved mesterséges fénytől. A mesterséges fény csak a látást teszi lehetővé, de a spektrumából hiányoznak azok a hullámhosszak, amelyek nélkülözhetetlenek az immunrendszerünk megőrzéséhez. Hormontermelésünk olyan mértékben válik megzavarttá, amilyen mértékben a fény spektruma eltér a napfényétől. Nincsen olyan világító berendezés, amely helyettesíteni képes a természetes fényt. A mesterséges megvilágítás számunkra káros, ezért az építészeti terek kellő benapozásának megteremtése nélkülözhetetlen.

screen

A benapozást a helyiség egy kiválasztott pontján lehet vizsgálni, ha a fényt bebocsátó nyílást az égboltra vetítjük. A kirajzolódó égbolti nyíláson belül fekvő piros színű nappályákról lehet a várható napfénytartamot leolvasni. A program a hazai helységek földrajzi koordinátáit tartalmazza és az óraidőt automatikusan odatartozó csillagászati időre módosítja. Nyári időszámítást is be lehet kapcsolni.

Tanulmányozni lehet az üvegezett felületre érkező napsugarak beesési szögét, ha bekapcsoljuk a beesési szögmérőt. A helyiség tényleges benapozottságának minősége, a beesési szögtől függ.

screen

A hatvan foknál meredekebb sugarak már nemigen hatolnak át, ezért benapozás, és kollektorok számára ezek haszontalanok, túlmelegedés tekintetében veszélytelenek.

screen

Az üvegezett nyílás valós teljesítménye ellenőrizhető, ha megszerkesztjük az ablak fölött kiszögelő erkély, vagy árnyékoló égi képét is. Mint látható, az alaprajzon még fénybebocsátás szempontjából ígéretesnek tűnő homlokzati nyílás koránt sem képes teljesíteni az elvárásokat, hiszen az égbolt legnagyobb fénysűrűségű felülete került takarásba. Csupán a benapozás elemzésének ismeretében leszünk képesek a helyes döntés meghozatalára, s ennek alapján a szükséges változtatások végrehajtására.

Kiszerkeszthető és tanulmányozható a tervezett épület környezeti tárgyainak égre vetülő képe, azaz a szabad égbolt körvonal, vagyis a választott pont benapozottsága is, ha rendelkezésünkre állnak a térbeli adatok. Egy csipkézet, vagy bonyolultabb körvonalú környezet, például növényzet megjelenítése időigényes munka. Ennek elkerülésére a program kínál egy fotóeljáráson alapuló lehetőséget is.

screen

A vizsgált környezet fényképét egyesíteni lehet az égbolt nappályavonalaival. A szabad égbolt körvonal ezután megjeleníthető.

screen

További rövid ismertetők:

Hosszabb, részletes leírások:


Vissza a kezdőlapra Utolsó módosítás: 2008. július 1.